Àrea Inclusió

Espai Familiar

Es tracta d’un espai lúdic, educatiu, de trobada i relació, dirigit a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys i les seves famílies.
Les sessions són dinamitzades per dues professionals de l’àmbit de l’educació, una educadora infantil i una educadora social. És un lloc on mares i pares poden participar activament de l’espai com a referents dels infants alhora que aquests experimenten i aprenen jugant.

El projecte ofereix tres serveis diferenciats: les sessions familiars, l’espai respir i l’espai de joc psicomotriu. Donant cobertura a les necessitats de més de 107 famílies i 120 infants anualment a través d’aquests.

Espai Familiar: està compost per tres grups segons les edats dels infants, formats per unes 15 famílies de dimarts a dijous. 

Dins del projecte de l’Espai Familiar hi ha dos serveis complementaris que són:
 
Espai Respir: Es realitza els dilluns i a diferència de la resta dels serveis es tracta d’un espai de joc i descoberta dedicat només als infants.

Espai de Joc Psicomotriu: Es realitza els dilluns a la tarda i es promou la pràctica psicomotriu i el joc lliure per ambients. 

Què ofereix als infants?
- Relacionar-se tot descobrint l'entorn que els envolta.
- Conviure i compartir moments amb altres infants i adults.
- Potenciar el seu desenvolupament integral.
- Progressar en el seu camí d'autonomia personal.

Què ofereix als adults?
- Compartir el procés de criança amb altres famílies.
- Suport i assessorament per professionals especialitzats.

El projecte Espai Familiar forma part de The Human Safety Netun moviment global del grup GENERALI per a empoderar a les persones en situació de vulnerabilitat. És un moviment de persones que ajuden a altres persones basada en l'ajuda en cadena, crean així una corrent positiva de potencial il·limitat. Itaca, de la ma amb Generali España, treballen conjuntament per la millora de la qualitat de vida de la infància a través de la millora de les competències parentals i marentals.