Àrea Inclusió

Espai Familiar

Es tracta d’un espai lúdic, educatiu, de trobada i relació, dirigit a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys i les seves famílies.
Les sessions són dinamitzades per dues professionals de l’àmbit de l’educació, una educadora infantil i una educadora social. És un lloc on mares i pares poden participar activament de l’espai com a referents dels infants alhora que aquests experimenten i aprenen jugant.

El projecte ofereix tres serveis diferenciats: les sessions familiars, l’espai respir i l’espai de joc psicomotriu. Donant cobertura a les necessitats de més de 107 famílies i 120 infants anualment a través d’aquests.

Espai Familiar: està compost per tres grups segons les edats dels infants, formats per unes 15 famílies de dimarts a dijous. 

Dins del projecte de l’Espai Familiar hi ha dos serveis complementaris que són:
 
Espai Respir: Es realitza els dilluns i a diferència de la resta dels serveis es tracta d’un espai de joc i descoberta dedicat només als infants.

Espai de Joc Psicomotriu: Es realitza els dilluns a la tarda i es promou la pràctica psicomotriu i el joc lliure per ambients. 

Què ofereix als infants?
- Relacionar-se tot descobrint l'entorn que els envolta.
- Conviure i compartir moments amb altres infants i adults.
- Potenciar el seu desenvolupament integral.
- Progressar en el seu camí d'autonomia personal.

Què ofereix als adults?
- Compartir el procés de criança amb altres famílies.
- Suport i assessorament per professionals especialitzats. 
school image