Àrea Inclusió

Projecte suport a les famílies

El Servei d’Atenció a Famílies (SAF) és un servei d’ atenció i suport a les famílies amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar, familiar i social mitjançant tallers i xerrades obertes a totes les famílies de l’entitat en diferents moments i franges horàries durant el curs.

Es tracta de fer protagonistes a les famílies i encoratjar-les en la criança dels seus infants, promovent un model de criança positiu amb l’objectiu d’orientar, reforçar, i donar-los eines per exercir en el seu paper educactiu de forma positiva, de potenciar el reconeixement i la confiança en les capacitats de la família.

El servei, que enguany dóna resposta a més de 20 famílies, ofereix la possibilitat de participar en el Grup de Famílies amb una programació de tallers i activitats en funció de les seves necessitats i preocupacions. Es tracta d’ un espai on les famílies, acompanyades d’una psicoterapeuta familiar, poden resoldre els seus dubtes sobre situacions quotidianes que es produeixen en el si de la família a més de trobar eines i estratègies per poder créixer en família.

school image

TERÀPIA FAMILIAR
 
Per segon curs consecutiu de la ma d’una terapeuta,l ’atenció psicoterapeútica familiar està integrada a les instal·lacions pròpies. Això facilita el treball transversal amb les nostres famílies i un treball més intens, eficaç i eficient al poder dur a terme una coordinació més directa i àgil amb tots els agents educatius que intervenen amb algun dels membres de la família.

Es tracta d’ un espai de suport per a una millor qualitat de vida dels infants i de les famílies, un espai a on es tracta de potenciar i afavorir el desenvolupament positiu personal i familiar.