Àrea Inclusió

Aprenentatge i Servei (APS)

El Projecte Aprenentatge i Servei (ApS) es tracta d'una metodologia socioeducativa, la qual des de l'Associació Educativa Itaca portem uns quants anys desenvolupant.

Els projectes ApS com la pròpia paraula indica es componen de dues fases, una primera fase d'aprenentatge on els alumnes i/o participants del projecte reben una formació específica d'un tema, per després realitzar l'acció, entesa aquesta com a servei a la comunitat. Es tracta de projectes de visió educativa i acció social, generant així espais de participació i implicació amb repercussions d'intervenció.

Aquesta metodologia vam començar a implementar-la amb l'Institut Margarida Xirgu, i actualment estem impartint projectes d'aquest caire a 4 instituts de l'Hospitalet de Llobregat: el Margaria Xirgu, l'Eugeni d'Ors, el Sant Jaume de la Fep i el Santa Eulàlia.

Per als alumnes, projectes d'ApS es conformen com una alternativa educativa innovadora i motivadora davant els continguts curriculars clàssics, a més posicionar-se a l'altre banda com a persones emissores de la informació i no tan sols receptores, provoca un canvi d'actitud en relació la seva autoestima i apoderament.


"Joves pel Barri"

Es el projecte ApS amb més força: proporciona als joves l'aprenentatge de dur a terme un projecte/activitat per desprès realitzar el servei a les nostres instal·lacions i els nostres infants del Casal Diari com petits tallers d’una tarda on els joves transmeten, ensenyen o senzillament comparteixen amb la comunitat aquelles passions, aficions o hobbies que practiquen en el seu dia a dia. Els centres d’interès dels tallers són d’allò més variats; esports, manualitats, cuina, dansa, etc
school image