Àrea Inclusió

Casals d'estiu

Els casals d’Estiu s’inicien la última setmana de Juny, tot Juliol tot Agost i la primera setmana de Setembre. Enguany hem assumit el repte de realitzar tres casals simultanis amb la intenció de no posar límit d’inscripcions i poder arribar a tota la infància del barri que volgués gaudir o necessites del servei.

El casal de Juny i Juliol s’ha realitzat a:

• Escola Santiago Ramón i Cajal
• Equipament de Lleure Infantil i Juvenil Antic Cinema Romero
• Escola Charlie Rivel.

El casal d’Agost i Setembre a les dues primeres instal·lacions anteriorment mencionades.

El nombre de participants ha augmentat notablement en relació a l’any anterior, sobretot als mesos de Juny/Juliol on hem comptat amb 578 infants (148 més que al 2015). Al llarg del casal d’Agost/Setembre han participat 280 infants.

Els Casals d’estiu ofereixen el dinar, acció del tot necessària en època estival, en alguns casos, aquest és l’únic àpat del dia sà i equilibrat que rep l’infant. També contemplem el reforç escolar per no perdre l’hàbit durant aquests mesos i sortides culturals i lúdiques.

school image