Àrea Comunitària

Projecte ICI LH

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) es desenvolupa als barris de Collblanc i de la Torrassa des de 2014 amb la voluntat de contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social.

El Districte II de Collblanc - la Torrassa, és un dels 37 territoris de l’Estat espanyol on s’implementa el Projecte ICI, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” i promogut a la ciutat per l’Associació Educativa Itaca i l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Prenent com a marc de referència els principis de les perspectives teòriques sobre interculturalitat, el Projecte vol fomentar el treball conjunt de la ciutadania, les entitats i l’Administració per a:

- Promoure la convivència ciutadana intercultural.
- Contribuir a millorar les condicions de vida de la població.
- Afrontar les oportunitats, reptes i problemàtiques de la realitat actual.


Per aconseguir-ho, des del Projecte ICI donem suport i/o impulsem (si cal) espais de participació que permeten dissenyar respostes col·lectives a les necessitats detectades alhora que transformen les relacions entre les persones protagonistes d’aquests espais. 

Les actuacions desenvolupades s’emmarquen en les tres línies prioritàries que el Projecte ICI ha tingut des del seu inici:

- La convivència i la cohesió social posant l’accent en les relacions ciutadanes.
- La salut comunitària tot avançant cap a un districte saludable.
- L’educació entesa com a procés que es dona al llarg de la vida i que implica al conjunt de la comunitat.


En les seves diferents fases, el procés comunitari ha generat més d’un centenar d’activitats, ha comptat amb la imprescindible aportació de l’expertesa d’una setantena de professionals i ha permès més de 8000 participacions de veïns i veïnes que han sumat il·lusió i estima pels seus barris.

 school imagePots visitar la web del Projecte ICI LH a:

www.projecteicilh.cat