Procés Comunitari de Collblanc - La Torrassa

Procés Comunitari de Collblanc - La Torrassa


Procés Comunitari de Collblanc - La Torrassa
Copy
EL PROCÉS COMUNITARI DE COLLBLANC - LA TORRASSA
ES TRANSFORMA!
L’any 2014 va començar el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Educativa Itaca. El projecte va posar a disposició de la xarxa social del territori un marc teòric i metodològic comunitari, tot impulsant un camí participatiu que, amb el pas del temps, amb esforç i convicció de moltes persones de la comunitat, ha possibilitat la transformació d'un projecte en un procés comunitari de territori. 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural arriba a la seva finalització a tots els 36 territori d’Espanya on es desenvolupava. Tot i això, gràcies a la força de la comunitat, a Collblanc – la Torrassa segueix viu i actiu un Procés Comunitari sòlid i divers que continuarà a través de la col·laboració de l’Associació Educativa Itaca i l’Ajuntament de L’Hospitalet i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

 
 
Memòria Territorial 2014-2020
El relat del camí comunitari de Collblanc - la Torrassa 
 
El Projecte ICI va arribar al Districte II en el juliol del 2014 donant començament a un camí participatiu que va recórrer diverses fases. 
La construcció del Coneixement Compartit, que va permetre, abans, fer una fotografia de la realitat del territori a través de la Monografia Comunitària per, després, identificar necessitats i reptes prioritaris amb el Diagnòstic Comunitari. A partir d'aquell moment, la millora de les relacions i del coneixement mutu, la salut comunitària i l'educació han constituït el full de ruta de la Programació Comunitària, un conjunt de 853 activitats amb a prop de 48.188 participacions, representant oportunitats de participació en igualtat de condicions, propiciant noves relacions "abans improbables" tant entre el veïnat com entre els recursos. L'Avaluació Comunitària va ser l'expressió de la capacitat de la xarxa de reflexionar sobre si mateixa, identificant impactes i claus de millora futura. I ara, en la complexitat de la situació crítica generada per la COVID – 19, el procés cíclic es renova demostrant el seu compromís i resiliència, reformulant les accions i els reptes a partir del Diagnòstic Exprés realitzat.

 
Espais de participació i fites aconseguides
 
L’eix vertebrador del camí ha sigut la participació dels protagonistes de la comunitat - ciutadania, professionals, referents institucionals - persones que han sumat mirades diverses, sigui per als rols o perfils diferents, procedència cultural, edats, que ha contribuït a generar un dels principals èxits: la consolidació dels espais de relació i participació.
L’Equip Comunitari ha exercit la funció de “teixidor” de la xarxa comunitària, tot facilitant les relacions dels espais de participació i el procés comunitari sencer.

Tot i la diversitat dels punts de vista, hi ha algunes valoracions comunes: la generació d'espais de coneixement mutu, de reconeixement, de col·laboració i de llenguatge comú, l'abordatge integral i els avanços en clau d'inclusió de la diversitat. El procés comunitari és solidaritat i confiança!
La recepta social per a la convivència elaborada a Collblanc - la Torrassa es va preparar gràcies a la riquesa d’ingredients diferents i la consciència de què una comunitat que es cuida corresponsablement és una comunitat que es mou cap a la cohesió social i la convivència.
 

Mirant cap al futur

Amb la finalització del Projecte ICI, el Procés Comunitari de Collblanc – la Torrassa es transforma, però es manté el compromís per la seva continuïtat i viabilitat. La voluntat d’aquest any es definir el nou marc del Procés Comunitari i la seva sostenibilitat. Això serà possible a través de la gestió de l’Associació Educativa Itaca i el compromís de l’Àrea d’Equitat, Drets Humans i Recursos Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet, però sobretot gràcies a la participació i la veu de totes les persones que vulguin sumar-se.
L’Equip Comunitari seguirà posant a disposició de la comunitat la seva expertesa per facilitar i acompanyar el Procés Comunitari i contribuir a teixir xarxes i cooperació entre els diferents actors i actrius.
 
GRÀCIES A TOTS I TOTES PER FORMAR PART D'AQUEST PROCÉS!
La informació no s'atura a les nostres xarxes socials...
Segueix-nos!
Twitter
Website
 
Pots visitar la web del Projecte ICI LH a:

www.projecteicilh.cat