Comunicació i finançament

Xarxes Socials

Twitter
Twitter de l'Associació Educativa Itaca: @aeitaca 
Twitter del projecte Oci al barri: @OcialbarriLH
Twitter del projecte Inserjove: @Inserjove
Twitter del projecte Espai Familiar: @EspaiFamiliarLH
Twitter del projecte ICI: @ProjecteICI_LH
Twitter del projecte La Claqueta: @ClaquetaCR

Facebook
Facebook de l'Associació Educativa Itaca: /associacio.itaca
Facebook del projecte Oci al barri: /ocialbarri
Facebook del projecte Inserjove: /inserjove.itaca
Facebook del projecte la Claqueta: /laclaqueta.cineromero

Instagram
Instagram de l'Associació Educativa Itaca: #aeitaca
Instagram del projecte Oci al barri: #ocialbarri_itaca
Instagram del projecte La Claqueta: #claqueta.lh

Vimeo
Vimeo de l'Associació Educativa Itaca: /aeitaca


Pàgina web Projecte ICI_LH: enllaç