Equip Humà

L’entitat creix any rere any, en nombre de participants i en nombre de projectes i accions dutes a terme, aquest creixement va acompanyat de l’augment de persones dins l’estructura d’equip humà. Una part indiscpensable i necessaria per poder tirar la nostra tasca endabant, persones amb ganes, amb sentiment de militància cap al que fan i cap a la seva feina.

Un total de 100 persones han passat pels nostres projectes en el seu trajecte ja sigui de pràctiques o de voluntariat.
 

Director General: Felipe Campos
Subdirectora: Lídia González
Director de projectes: Roger Caro
Coordinadora petita infancia: Yamila Alberola
Coordinadora área infancia: Luz Moya
Coordinadora inserció laboral i projectes socioeducatius: Marina Vizcarro
Técnica de projectes: Diana Calderon
Comunicació i imatge corporativa: Ariadna Gómez
Administració i Secretaria: Txus Guinea
 
Equip intervenció multidisciplinar
 
Psicòleg: Pere Muñoz
Logopedia: Jennifer Montero
Terapeuta familiar: Natàlia Bernardo
Treballadora Social: Marta Sanchez
 
 
Equip d’intervenció
 
Educadora Espai familiar: Verònica Novell
Monitora  Espai Familiar: Dury Nayab
 
Equip Educatiu grup de P3: Verònica Novell i Ricard Bouzou
 
Educadora referent grup de P4: Irene Triguero
Equip Educatiu: Santiago Pérez, Andrea Moya, Laura Garcia
 
Educadora referent grup de 1r i 2n A: Fani Jordan
Equip Eduactiu: Oscar Garcia
 
Educadora referent grup de 1r i 2n B: Dury Nayab
Equip Educatiu: Sergi Gonzalez, Jose Muñoz
 
Educadora referent grup de 3r i 4rt A: Jordi Ortega
Equip Educatiu: Aida Domingo
 
Educadora referent grup de 3r i 4rt B: Laura Cerón
Equip Educatiu: Roger Fuste i Mireia Casadesús
 
Educadores referents grup de 5è i 6è: Lorena Tamayo i Neus Prat
Equip Educatiu: Joel  Basanta
 
Equip Educatiu Aula Oberta: Maria Valle i Anna Salat
 
Referent Casal Joves: Ruben Navarro
Equi Educatiu: Xavier Aniceto
 
Coordinadora menjador joves: Natalia Bernardo
Equip Menjador joves: Santiago Perez i Ricard Bouzou
 
Equip dinamització espai públic, Oci al Barri; Alba Sala i Soufiane Zahir
 
Servei municipal “Espai jove La Claqueta”
Coordinadora: Paola Roig
Equip educatiu: Claudio Capellan i Lucia Rodriguez
 
Projecte ICI (Intervenció comunitària intercultural)
Coordinadora: Emma de la Haba
Equip:  Javier Traba i Roberta Vassallo

school image