Rendició de comptes i transparència

Els nostres comptes

Any Auditat 2020
 

Ingressos

1.229.163,05 100%
Finançament Privat 476.234,81 39%
Subvencions i ingresos financers 515.876,37 42%
Explotacions econòmiques 237.051,87 19%
Altres despeses i explotació -285.180,07 23%
Despeses personals i Despeses financeres -920.783,33 75%
Ajuts a Projectes -15.922,12 1%
Despeses -1.221.885,52
100%
 


El desglossament de les subvencions i convenis és:
                                                                                                                                      
Entitat Programa

Deutes transformables en
subvencions o donacions
Saldo a 31.12.2018

Altres

Imputació
a resultats

Deutes transformables
en subvencions o donacions
Saldo a 31.12.2019

Subvencions

Generalitat de Catalunya Programes i actuacions de serveis socials -

    199.517,53    

   167.886,56    

31.630,97
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat  Beques i ajuts a famílies -     87.737,81     87.737,81 -
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Conveni Lleure i Programes Socials -     252.211,0     252.211,00 -
Diputació de Barcelona Programes i actuacions de serveis socials 2.041,00      6.000,00     8.041,00      -
  2.041,00 545.466,34 515.876,37 -

 

Donacions i altres ingressos per les activitats

       
Donatius Caritas Diocesanas Programa Inserjove i Espai Familiar - 15.000,00 15.000,00 -
Fundació Educo Beques d'Estiu - 5.027,62 5.027,62 -
Fundació Pere Tarrés  Programa Proinfància i Conveni anual 12.000,00 316.195,56 328.195,56 -
Fundació Nous Cims Programa Inserjove i Conveni anual - 316.195,56 328.195,56 -
Fundació Agbar Programa Inserjove - 19.850,00 19.850,00 -
Generali Funcionament Entitat - 50.000,00 50.000,00 -
Ajust esporàdics Funcionament Entitat - 21.472,00 21.472,00 -
  12.000,00 464.234,81 476.234,81 -
  14.041,00 1.009.70,15 992.111,18 31.630,97