Rendició de comptes i transparència

Compromís de qualitat

Associació Educativa Itaca certificada amb la norma ISO 9001:2015 per l’empresa. Els processos auditats garanteixen la qualitat de serveis dels projectes socioeducatius.

L’entitat treballa per desenvolupar projectes de qualitat, i això passa pel nostre compromís en aconseguir:
Personal orientat a la satisfacció dels usuaris, preparat i qualificat en base a la formació, l’educació i l’experiència. A més a més, amb un personal  puntual, organitzat, dinàmic, eficient i resolutiu.

Un tracte amb els usuaris excel·lent. La nostra atenció es focalitza en les seves necessitats, i buscar donar resposta a aquestes.

Els espais són els adequats per a la realització de l’activitat. És a dir, els espais que disposem, actualment més de 2000 m2 estan nets, ordenats i segurs.

Gestió orientada al servei de les persones. La gestió de l’entitat persegueix sempre el benefici dels seus usuaris, la seva satisfacció amb els projectes.Tot això va acompanyat pel compliment dels requisits legals i reglamentaris, així com a la recerca de la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

 

school image