Missió, visió, valors

Missió
L’Associació Educativa Itaca és una entitat sense afany de lucre declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya que des de l’any 1977 treballa al barri de Collblanc la Torrassa de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat desde l’educació en el lleure i l’acció social. l’Associació Educativa ITACA desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb la finalitat de generar igualtat d’oportunitats i acompanyar procesos desenvolupament personal i empoderarament a infants, joves i famílies, amb especial sensibilitat aquells que es troben en situació de vulnerabilitat.

Visió 
L'Associació Educativa ITACA aspira a la garantia de drets i la igualtat d'oportunitats de tots els membres de la comunitat, amb especial sensibilitat a la infancia i la joventut del barri i la nostra ciutat.
Volem generar canvi, contra la injustícia social,erradicació de la pobresa i la exclusió en totes les seva formes, posicionant en l'agenda política i social la situació de la infància.
Volem i treballem amb la nostra comunitat, perquè els infants, joves i les seves families siguin els veritables protagonistes.
 
 
Valors 
- Compromís social: La nostra militància recau sobre la nostra comunitat entenent-la com a nucli de la nostra intervenció, per això ens impliquem en aquesta,  per aconseguir major justícia social a partir de la seva transformació. 
(solidaritat, comunitat, transformació, denúncia, implicació, militància, justícia social)
 
- Incidència social: Donar veu a infants, joves i les seves famílies, generant espais de participació i mobilitzant e implicant a la comunitat en els processos d'empoderament. Generar consciencia critica vers a la vulneració de drets.
(participació, mobilització, consciència crítica)
 
- Igualtat d'oportunitats: Garantir i dotar de recursos als infants, joves i les seves famílies, empoderat-los, per tal de evitar cronificar processos i trencar cercles d'exclusió social.
(evitar cronificar procesos i trencar cercles, garantir i dotar de recursos, donar veu)
 
- Proximitat: Entenem la proximitat com a un acompanyament als procesos socioeducatius dels nostres infants, joves i les seves famílies. Generant un clima de confiança i d'escolta activa.
(empoderar, acompanyar, confiança, escolta, canvi)
 

school image