Àrea Inclusió

Aula Oberta

Espai destinat íntegrament al reforç educatiu.

Mitjançant diversos recursos pedagògics fem l’acompanyament educatiu d’infants en edats compreses entre els 6 i els 12 anys.
A més, fomentem l’ús de la lectura, aplicació de recursos matemàtics, reforcem les competències bàsiques a través d’activitats lúdiques, entre d’altres.

school image