Àrea Comunitària

Caixa Proinfància

Amb l'objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, i en col·laboració de Fundació La Caixa i l'Ajuntament de l'Hospitalet, treballem per aconseguir:

- Afavorir el desenvolupament de les competències dels nens i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d'integració social i autonomia.

- Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i adolescència en el seu context familiar, escolar i social.

- Desenvolupar i implementar un model d'acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies.

- Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar a la societat en l'eradicació de la pobresa infantil.

  

.