Fes un donatiu

Subscribe

* indicates required
  

  En compliment de l'establert en el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016) (RGPD) vigent des del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades que vosté ens faciliti romandran incorporades i seran tracctades en els fitxers de titularitat de l'Associació Educativa Itaca, Delegat de Protecció de Dades: Roger Caro Pérez, Nom del Responsable del fitxer: Felipe Campos Rubio, amb la finalitat de procedir a gestionar la seva sol·licitud, així com per a informar-li sobre les activitats i campanyes que portarem a terme a l'Organització. Mitjançant el seu click a Subscribe vosté dona consentiment exprés per a que l'Associació Educativa Itaca pugui utilitzar amb aquesta finalitat les dades facilitades per vosté, comprometent-nos a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a comunicar o cedir aquesta informació a tercers en el marc de la present actuació. Li informem de la possibilitat que té d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació, oposició, esborrat i portabilitat de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit dirigit a: Associació Educativa Itaca, carrer Llobregat 145 1a planta, 08904, L'Hospitalet de Llobregat, acompanyat de una còpia del DNI, o bé al correu electrònic info@itacaelsvents.org. També li informem que te dret a presentar una reclamació a l'Agència de Protecció de Dades o Organisme corresponent si no es compleixen amb els drets esmentats.