Àrea Inclusió

Projecte famílies

Espai de transformació i empoderament per a les famílies participants de l’entitat. El projecte d’acompanyament a les famílies dóna resposta a més de 20 famílies. L’objectiu principal és la creació d’espais d’acompanyament on treballem a través de tertúlies, xerrades de professionals de diferents àmbits, activitats i dinàmiques, etc. Aquests espais estan acompanyats per a dues professionals de l’entitat: coordinadora de petita infància i coordinadora de l’àrea d’infància.


TERÀPIA FAMILIAR

Hem iniciat aquest curs la Teràpia familiar, un servei que fins ara es duia a terme de manera externalitzada. D’aquesta manera, enguany podem comptar amb una terapeuta dins l’equip que duu a terme les intervencions a les pròpies instal·lacions. Això facilita el treball transversal amb les nostres famílies i un treball més intens, eficaç i eficient al poder dur a terme una coordinació més directe i àgil amb tots els agents educatius que intervenen amb algun dels membres de la família.

Es tracta d’ un espai de suport per a una millor qualitat de vida dels infants i de les famílies, un espai a on es tracta de potenciar i afavorir el desenvolupament positiu personal i familiar.


 

school image

AJUTS A FAMÍLIES

Oferim un espai acompanyat per una treballadora social al qual s’ofereix un seguit d’ajudes econòmiques en matèria de subministraments i primeres necessitats. És un espai privilegiat on es genera un clima de confiança alt entre la professional i la família.

Les ajudes van sempre acompanyades d’un pla de treball que es pacta amb la família i la treballadora social, tenen un sentit pedagògic que pretén apoderar a la família per tal de que les ajudes es converteixin en una acció puntual (en un moment d’urgència) que gràcies al pla de treball permetin millorar l’entorn socioeconòmic de la família amb la intenció de poder subsistir per elles mateixes.

Tant en la teràpia familiar com en els ajuts a famílies, el  treball en xarxa en aquest projecte amb tots els agents socials implicats és fonamental per poder duu a terme una tasca amb coherència amb tots els membres de la unitat familiar, per tant, les coordinacions amb serveis socials, la oficina d’habitatge, el CAID (agents externs) i els i les professionals de l’entitat; logopeda, terapeuta familiar, psicòleg i educadores socials (agents interns) és constant i fonamental per garantir l’èxit d’aquesta intervenció.