Àrea Inclusió

Menjador Joves

El projecte de Menjador Jove persegueix assegurar un àpat saludable al dia per a joves que estiguin cursant la ESO, així com treballar amb ells i elles hàbits saludables a nivell d’alimentació, i a nivell  d’activitat física.

Gràcies a la Fundació Probitas, i amb la col·laboració de l’Institut Margarida Xirgu, cada dia 30 joves gaudeixen d’una beca menjador, així com d’una programació d’activitats adreçada a incidir en els seus hàbits de consum. Quan arriben a la ESO les beques menjador són inexistents, no obstant, segueixen existint les problemàtiques associades a l’alimentació; adolescents que es queden sense referent durant les hores dels àpats i que per tant, acaben menjant qualsevol cosa, o famílies que segueixen sense tenir recursos suficients per poder garantir alimentació sana i de qualitat, en una etapa de creixement molt important.

Les activitats que s’han realitzat durant el projecte de menjador jove són:
- Tallers d’hàbits saludables, per treballar aspectes com els trastorns d’alimentació.
- Tornejos de futbol.
- Bàsquet.
- Tennis de taula.
- Voleibol.
- Altres.

school image