Notes de premsa


Notes de premsa de l'associació educativa Itaca:


- Notes de premsa del 2012


- Notes de premsa del 2013 


- Notes de premsa 2014


- Notes de premsa 2015